×

X
Nic Asia
Dabur
Prabhu Bank
Khukuri

कुन तरकारी र फलफूलको मूल्य कति [मूल्य सू्चीसहित]

काठमाडाैं | मंसिर १५, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
TVS INSIDE

काठमाडौंमा बिहीबार एक किलो कालो अंगुरको औसत मूल्य ३४६ रुपैयाँ तोकिएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिका अनुसार हरियो अंगुरोको २४६, अदुवाको ६६, अम्बाको १७५, आलु रातोको ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य रहेको छ । 

yONNEX
LAxmi BAnk
nabil BANK inside

यसैगरी काउली स्थानीयको ३०, कागतीको ११५, गुन्द्रुकको ३२५, ठूलो गोलभेडा नेपाली ५५, भारतीय ठूलो गोलभेडाको ५५, चिचिण्डो ५६ रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको छ।  
मूल्यसूची विस्तृतमाः


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

 

अंगुर(कालो)केजीरू ३४०.००रू ३५०.००रू ३४६.६७
अंगुर(हरियो)के.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
अदुवाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३३३.३३
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अम्बाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
आभोकाडोके.जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
आलु रातोके.जी.रू ४८.००रू ५२.००रू ५०.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३८.००रू ३६.७५
आलु सेतोके.जी.रू ४०.००रू ४२.००रू ४१.३३
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
उखुप्रति वटारू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काउली स्थानियके.जी.रू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
कागतीके.जी.रू १००.००रू १३०.००रू ११५.००
किविकेजीरू २००.००रू २५०.००रू २३३.३३
कुरीलोके.जी.रू ०.००रू ०.००रू ०.००
केरादर्जनरू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४६०.००रू ४५६.६७
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
गुन्दुकके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३५.००रू ४५.००रू ३९.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २४.००रू ३०.००रू २६.८०
ग्याठ कोबीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
घिरौलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११३.३३
चिचिण्डोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६६.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
जिरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ७०.००रू ६०.००
जुनारके.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
तरुलके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५२.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४३.३३
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४३.३३
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २४०.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
परवर(तराई)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
पार्सलेके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
पालूगो सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११३.३३
पिंडालूके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पुदीनाके.जी.रू ६००.००रू ७००.००रू ६५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३५.००रू ३८.००रू ३६.००
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.५०
बकूलाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३८.००
बरेलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बोडी(तने)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३८.००
भिण्डीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मटरकोशाके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २३.३३
मेथीको सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११३.३३
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
रायो सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
रुख कटहरके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
रुख टमाटरकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
लप्सीके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ८८.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १६०.००रू १७०.००रू १६५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
लसुन हरियोके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
शरीफाके‍.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
सखरखण्डके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सलगमके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ३५.००रू ३३.३३
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३३३.३३

Advertisment
cg elex island
Saurya island

 

Vianet communication
IME BANK INNEWS
hAMROPATRO BELOW NEWS
Maruti inside
NLIC
TATA Below
माघ ४, २०७९

सुनचाँदी बजारमा बुधवार छापावाल सुनको मूल्य मंगलवारको तुलनामा प्रतितोला ६०० रुपैयाँले घटेको छ । मंगलवार प्रतितोला १ लाख ५ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बुधवार १ लाख ४ हजार ५०० रुपैयाँ त...

पुस २८, २०७९

 अब उपभोक्ताले समेत आफूले पिएको पानीको गुणस्तरको मापन गर्न सक्ने भएका छन् । फिनटेक कम्पनी दियालो टेक्नोलोजिज प्रालिले पूर्ण अटोमेशनको स्मार्ट वाटर प्रविधि ल्याएको हो। ​स्मार्ट वाटर प्रविधिअन्...

पुस २९, २०७९

सुनचाँदी बजारमा शुक्रवार छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबारको तुलनामा प्रतितोला ५०० रुपैयाँले बढेर १ लाख ३ हजार ९०० रुपैयाँ तोकिएको छ । सुन बिहीवार प्रतितोला १ लाख ३ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको ...

माघ १०, २०७९

मंगलवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला १ हजारले बढेर सुनको मूल्यमा १ लाख ६ हजार ३०० कायम नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनिकरत्न शाक्यले ज...

माघ ३, २०७९

सुनचाँदी बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ५ हजार १०० पुगेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ५ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलवार प्रतितोला १०० रुपैयाँले घटेको हो ।  ...

माघ ९, २०७९

नेपालका लागि हुण्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले ‘न्यु स्टाइलः न्यु स्टेटमेन्ट’ नाराका साथ नेपाली बजारमा नयाँ हुण्डाई भेन्यू सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो पहिलेको हुण्डाई भेन्यूको...

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

माघ १५, २०७९

डा. इन्द्रजित सिंह कुँवर अर्थात डा. के.आई. सिंहले २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । आफूले एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री भएका उनले गोप्यरूपमा भ्रष्टा...

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

माघ १३, २०७९

मानव सभ्यताको इतिहासबाट युद्ध निकालिदिने हो भने त्यो पूर्ण हुने छैन । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न परिणामका युद्धहरू भइरहेका छन् । एकाथरि विद्वानहरू मानव विकासको प्रमुख आधार नै संघर्ष वा युद्ध हो भन्ने ...

जयमुकुन्द खनालको नजिर– सूचनाको ‘कालो कारोबार’ र गोपनीयताको शपथ

जयमुकुन्द खनालको नजिर– सूचनाको ‘कालो कारोबार’ र गोपनीयताको शपथ

माघ ८, २०७९

जयमुकुन्द खनाल—नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको त्यस्तो नाम हो, जो कहिल्यै विवादमा परेन, कुनै 'स्क्यान्डल' मच्चाएन । प्रचारमा आउन पटक्कै मन नपराउने र आफ्नै पाराले मिहीनरूपमा काम गर्ने खनाल कृषि तथा पशुपन्...

ad
x