×

NTC

कुन तरकारी र फलफूलको मूल्य कति [मूल्य सू्चीसहित]

मंसिर १५, २०७९

IME BANK INNEWS
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

काठमाडौंमा बिहीबार एक किलो कालो अंगुरको औसत मूल्य ३४६ रुपैयाँ तोकिएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिका अनुसार हरियो अंगुरोको २४६, अदुवाको ६६, अम्बाको १७५, आलु रातोको ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य रहेको छ । 

yONNEX
Sagarmatha Cement

यसैगरी काउली स्थानीयको ३०, कागतीको ११५, गुन्द्रुकको ३२५, ठूलो गोलभेडा नेपाली ५५, भारतीय ठूलो गोलभेडाको ५५, चिचिण्डो ५६ रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको छ।  
मूल्यसूची विस्तृतमाः


Advertisment
RMC TANSEN
shivam ISLAND
अंगुर(कालो)केजीरू ३४०.००रू ३५०.००रू ३४६.६७
अंगुर(हरियो)के.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
अदुवाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३३३.३३
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अम्बाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
आभोकाडोके.जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
आलु रातोके.जी.रू ४८.००रू ५२.००रू ५०.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३८.००रू ३६.७५
आलु सेतोके.जी.रू ४०.००रू ४२.००रू ४१.३३
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
उखुप्रति वटारू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काउली स्थानियके.जी.रू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
कागतीके.जी.रू १००.००रू १३०.००रू ११५.००
किविकेजीरू २००.००रू २५०.००रू २३३.३३
कुरीलोके.जी.रू ०.००रू ०.००रू ०.००
केरादर्जनरू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४६०.००रू ४५६.६७
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
गुन्दुकके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३५.००रू ४५.००रू ३९.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २४.००रू ३०.००रू २६.८०
ग्याठ कोबीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
घिरौलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११३.३३
चिचिण्डोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६६.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
जिरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ७०.००रू ६०.००
जुनारके.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
तरुलके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५२.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४३.३३
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४३.३३
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २४०.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
परवर(तराई)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
पार्सलेके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
पालूगो सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११३.३३
पिंडालूके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पुदीनाके.जी.रू ६००.००रू ७००.००रू ६५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३५.००रू ३८.००रू ३६.००
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.५०
बकूलाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३८.००
बरेलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बोडी(तने)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३८.००
भिण्डीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मटरकोशाके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २३.३३
मेथीको सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११३.३३
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
रायो सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
रुख कटहरके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
रुख टमाटरकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
लप्सीके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ८८.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १६०.००रू १७०.००रू १६५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
लसुन हरियोके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
शरीफाके‍.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
सखरखण्डके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सलगमके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ३५.००रू ३३.३३
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३३३.३३


Advertisment
Kumari
MAW JCB
Vianet communication
Laxmi Bank
hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
कात्तिक १७, २०८०

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली)को अधिकतम थोक मूल्य ७० र भारतीयको ५६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।  ...

कात्तिक १६, २०८०

तिहारको समयमा चिनीका अभाव हुन नदिन एभरेष्ट सुगर मिल्समा मौज्दात रहेको तीन हजार मेट्रिक टन चिनी बजारमा पठाउन थालिएको छ । विभिन्न पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनीका नाममा बिक्री भएर उद्योगमै मौज्दात रहेको उक्त परिणामको...

असोज २८, २०८०

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण भएको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठुलो (भारतीय) को अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो ४० र सानो गोलभेँडा (लोकल) को ३५ रुपैयाँ रहेको ...

असोज २४, २०८०

बुधबार गोलभेँडा ठुलो (भारतीय) को अधिकतम थोक मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै गोलभेँडा सानो (लोकल) को ४५ रुपैयाँ रहेको छ ।  यसैगरी आलु रातोको ६५, प्याज सुकेको (भारतीय) को ७५, काउली स्थानी...

कात्तिक २३, २०८०

काठमाडौँको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबारका लागि कृषि उपजहरुको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठुलो नेपालीको अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो ७० तथा गोलभेँडा सानो लोकलको ४० र...

कात्तिक २८, २०८०

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठुला (नेपाली) को अधिकतम थोकमूल्य प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा ठुलो (भारतीय) को ७०, गोलभ...

रूकुम पश्चिम र जारजरकोटमा ओइलाएका सयपत्री फूल अनि ज्यूँदा सपना

रूकुम पश्चिम र जारजरकोटमा ओइलाएका सयपत्री फूल अनि ज्यूँदा सपना

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

'टिकटकसँग डराउने मान्छे प्रचण्ड हुन सक्दैनन्'

'टिकटकसँग डराउने मान्छे प्रचण्ड हुन सक्दैनन्'

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

व्यवस्थामाथि हैन, 'असफल' नेतामाथि खतरा

व्यवस्थामाथि हैन, 'असफल' नेतामाथि खतरा

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

x