×

X
Nic Asia
Dabur
Prabhu Bank

आज कति छ तरकारी र फलफूलको मूल्य ? [सूचीसहित]

काठमाडाैं | मंसिर १६, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
TVS INSIDE

शुक्रबार काठमाडौंमा अंगुर कालोको प्रतिकिलो औसत मूल्य ३४८ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै हरियो अंगुरको मूल्य प्रतिकिलो २४६ रुपैयाँ रहेको कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिले जनाएको छ । 
यस्तै अनारको ३३३, कागतीको १२५, गुन्द्रुकको ३२५, लोकल घिउसिमीको ८५ रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको छ । 
मूल्य विस्तृतमाः

yONNEX
LAxmi BAnk
nabil BANK inside

 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

कृषि उपज

ईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
अंगुर(कालो)केजीरू ३४०.००रू ३५०.००रू ३४६.६७
अंगुर(हरियो)के.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
अदुवाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३३३.३३
अमलाके.जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
अम्बाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
आभोकाडोके.जीरू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
आलु रातोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५२.४०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३८.००रू ३६.५०
आलु सेतोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
उखुप्रति वटारू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काउली स्थानियके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
किविकेजीरू २००.००रू २५०.००रू २३३.३३
कुरीलोके.जी.रू ०.००रू ०.००रू ०.००
केरादर्जनरू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४६०.००रू ४५६.६७
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
गुन्दुकके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू २८.००रू ३५.००रू ३१.६०
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २४.००रू २८.००रू २६.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
घिरौलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
चमसूरको सागके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
चिचिण्डोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३६.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७६.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
जिरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
जुनारके.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
तरुलके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
परवर(तराई)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
पार्सलेके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
पालूगो सागके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
पिंडालूके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
पुदीनाके.जी.रू ६००.००रू ७००.००रू ६५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३५.००रू ३८.००रू ३६.४०
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३३.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बकूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.००
बरेलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
भिण्डीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मटरकोशाके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
मेथीको सागके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
मौसमके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
रायो सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
रुख कटहरके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
लप्सीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १६०.००रू १७०.००रू १६५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
लसुन हरियोके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
सखरखण्डके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
सलगमके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३३३.३३
सौफको सागके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
स्कूसके.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ४५०.००रू ५५०.००रू ५००.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००

Advertisment
Saurya island

 

Vianet communication
IME BANK INNEWS
hAMROPATRO BELOW NEWS
Maruti inside
NLIC
TATA Below
माघ १९, २०७९

नेपालको पहिलो कल सेन्टर टेक्नोलोजी गेटडेक्सको निर्माता कम्पनी ‘भक्सक्रो’ले स्थापनाको ५ वर्ष पूरा गरेको छ । ५ वर्षको अवधिमा ८५ भन्दा बढी कम्पनी एवं संस्थाहरूले भक्सक्रोको गेटडेस्कमार्फत सेवा लिँदै आएक...

माघ १८, २०७९

सुनचाँदी बजारमा बुधवार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ५०० रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ५ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा बुधवार ५०० रुपैयाँले बढेर १ लाख ६ हजार ३०० रुपैयाँ पुगेको...

माघ १७, २०७९

काठमाडौँमा मंगलबार कालो अंगुरको प्रतिकिलो २६५ रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिका अनुसार हरियो अंगुरको मूल्य १६३.३३ पैसा, अदुवाको ८५, अम्बाको १४०, आलु सेतोको २१, काउली तरा...

माघ १७, २०७९

भारतको अग्रणी एसयूभी निर्माता महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राले आफ्नो फ्ल्यागशिप ग्लोबल एसयूभी–एक्सयूभी ७०० नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ ।  एक्सयूभी ७०० नेपाली उपभोक्ताका लागि उपयुक्त भएकोमा महिन्द्रा विश्वस्त रहे...

माघ १०, २०७९

मंगलवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला १ हजारले बढेर सुनको मूल्यमा १ लाख ६ हजार ३०० कायम नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनिकरत्न शाक्यले ज...

माघ १०, २०७९

कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार काठमाडौंँमा एक किलो अंगुरको औसत मूल्य ३१० रुपैयाँ छ भने हरिया अंगुरको १९३ रुपैयाँ रहेको छ ।&nb...

प्रचण्डकै नेतृत्वमा फर्काउन सम्भव छ माओवादीको पुरानो साख !

प्रचण्डकै नेतृत्वमा फर्काउन सम्भव छ माओवादीको पुरानो साख !

माघ १९, २०७९

– सत्तालाई आर्यघाटसम्मको सहयात्री बनाउने । – शक्तिलाई ईश्वरीय अनुकम्पा सम्झने । – सम्पत्तिलाई सामन्ती विरासतको जगमा ढाल्नुपर्ने । – पार्टी मुख्यालयलाई शान्त मसानघाट जस्तो राख्ने । निवास...

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

माघ १५, २०७९

डा. इन्द्रजित सिंह कुँवर अर्थात डा. के.आई. सिंहले २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । आफूले एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री भएका उनले गोप्यरूपमा भ्रष्टा...

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

माघ १३, २०७९

मानव सभ्यताको इतिहासबाट युद्ध निकालिदिने हो भने त्यो पूर्ण हुने छैन । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न परिणामका युद्धहरू भइरहेका छन् । एकाथरि विद्वानहरू मानव विकासको प्रमुख आधार नै संघर्ष वा युद्ध हो भन्ने ...

ad
x