×

X
Nic Asia
Dabur
Prabhu Bank
Khukuri

आज कति छ तरकारी र फलफूलको मूल्य ? (सूचीसहित)

काठमाडाैं | मंसिर १७, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
TVS INSIDE

कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिका अनुसार शनिबार एक किलो कालो अंगुरको औसत मूल्य प्रतिकिलो ३४६ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै हरियो अंगुरको २४६, अनारको ३२५, अमलाको ५६ रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य रहेको छ । 
यसैगरी आलु रातो ५२, आलु सेतो ४२, कागती १२५, लोकल काँक्रो ६५ रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको छ । 
मूल्यसूची विस्तृतमाः

yONNEX
LAxmi BAnk
nabil BANK inside

कृषि उपज

ईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
अंगुर(कालो)केजीरू ३४०.००रू ३५०.००रू ३४६.६७
अंगुर(हरियो)के.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
अदुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
अमलाके.जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
अम्बाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
आभोकाडोके.जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
आलु रातोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५२.४०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३६.००रू ३८.००रू ३७.००
आलु सेतोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.४०
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
उखुप्रति वटारू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काउली स्थानियके.जी.रू १५.००रू २५.००रू १९.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
किविकेजीरू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
कुरीलोके.जी.रू ८००.००रू ०.००रू ९००.००
केरादर्जनरू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४६०.००रू ४५५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गुन्दुकके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २२.००रू २८.००रू २५.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
घिरौलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
चमसूरको सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
चिचिण्डोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२४.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
जिरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
जुनारके.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
तरुलके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
परवर(तराई)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
पार्सलेके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४८३.३३
पालूगो सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
पिंडालूके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पुदीनाके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३४.००रू ३६.००रू ३५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बकूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३५.००रू ३१.००
बरेलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू २५.००रू ३५.००रू २९.००
भिण्डीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मटरकोशाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
मूला रातोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
मेथीको सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
रायो सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
रुख कटहरके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
लप्सीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १६०.००रू १७०.००रू १६५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
लसुन हरियोके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सखरखण्डके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सलगमके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
सौफको सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११३.३३
स्कूसके.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ४५०.००रू ५५०.००रू ५००.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००

Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

Advertisment
cg elex island
Saurya island
Vianet communication
IME BANK INNEWS
hAMROPATRO BELOW NEWS
Maruti inside
NLIC
TATA Below
माघ ३, २०७९

सुनचाँदी बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ५ हजार १०० पुगेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ५ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलवार प्रतितोला १०० रुपैयाँले घटेको हो ।  ...

पुस २८, २०७९

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बिहीबार एक किलो आलु रातोको औसत मूल्य ३९ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्र्तै काउली स्थानीयको ५५, लोकल काँक्रोको ९५, कागतीको ९८, सुकेको खुर्सानीको ४४० रुपैयाँ प्र...

माघ १०, २०७९

मंगलवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला १ हजारले बढेर सुनको मूल्यमा १ लाख ६ हजार ३०० कायम नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनिकरत्न शाक्यले ज...

पुस २८, २०७९

 अब उपभोक्ताले समेत आफूले पिएको पानीको गुणस्तरको मापन गर्न सक्ने भएका छन् । फिनटेक कम्पनी दियालो टेक्नोलोजिज प्रालिले पूर्ण अटोमेशनको स्मार्ट वाटर प्रविधि ल्याएको हो। ​स्मार्ट वाटर प्रविधिअन्...

पुस २९, २०७९

सुनचाँदी बजारमा शुक्रवार छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबारको तुलनामा प्रतितोला ५०० रुपैयाँले बढेर १ लाख ३ हजार ९०० रुपैयाँ तोकिएको छ । सुन बिहीवार प्रतितोला १ लाख ३ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको ...

माघ ९, २०७९

नेपालका लागि हुण्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले ‘न्यु स्टाइलः न्यु स्टेटमेन्ट’ नाराका साथ नेपाली बजारमा नयाँ हुण्डाई भेन्यू सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो पहिलेको हुण्डाई भेन्यूको...

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

माघ १५, २०७९

डा. इन्द्रजित सिंह कुँवर अर्थात डा. के.आई. सिंहले २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । आफूले एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री भएका उनले गोप्यरूपमा भ्रष्टा...

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

माघ १३, २०७९

मानव सभ्यताको इतिहासबाट युद्ध निकालिदिने हो भने त्यो पूर्ण हुने छैन । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न परिणामका युद्धहरू भइरहेका छन् । एकाथरि विद्वानहरू मानव विकासको प्रमुख आधार नै संघर्ष वा युद्ध हो भन्ने ...

जयमुकुन्द खनालको नजिर– सूचनाको ‘कालो कारोबार’ र गोपनीयताको शपथ

जयमुकुन्द खनालको नजिर– सूचनाको ‘कालो कारोबार’ र गोपनीयताको शपथ

माघ ८, २०७९

जयमुकुन्द खनाल—नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको त्यस्तो नाम हो, जो कहिल्यै विवादमा परेन, कुनै 'स्क्यान्डल' मच्चाएन । प्रचारमा आउन पटक्कै मन नपराउने र आफ्नै पाराले मिहीनरूपमा काम गर्ने खनाल कृषि तथा पशुपन्...

ad
x