×

X

मतगणनाको विस्तृत परिणाम

उम्मेदवारदलक्षेत्रपदवडाभाेट
प्रेमशिला देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालबिरगंज महानगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)१०१५३१
मिश्रा देवी नगरकोटीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालबिरगंज महानगरपालिकावडा सदस्य (महिला)१०१५२७
इन्द्रा कुमारी खत्वेजनता समाजवादी पार्टी, नेपालहनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)१४१५२६
प्रमुद साह (हलुवाई)जनता समाजवादी पार्टी, नेपालहनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकावडा सदस्य (खुला)१४१५२३
जुद्ध प्रकाश चौधरी कुर्मीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालरोहिणी गाउँपालिकावडा सदस्य (खुला)१५०७
बरकतुन नेसाजनता समाजवादी पार्टी, नेपालबिरगंज महानगरपालिकावडा सदस्य (महिला)१४९९
अब्दुल कलाम मियाजनता समाजवादी पार्टी, नेपालबिरगंज महानगरपालिकावडा सदस्य (खुला)१४९७
जैबुन खातनुजनता समाजवादी पार्टी, नेपालदेवताल गाउँपालिकावडा सदस्य (महिला)१४८६
भोगिन्दर पासमानजनता समाजवादी पार्टी, नेपाललहान नगरपालिकावडा सदस्य (खुला)२४१४८३
प्रमिला देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालदेवताल गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)१४६६
शेषनाथ साह तेलीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालकलैया उपमहानगरपालिकावडा अध्यक्ष१६१४६३
समिम कमर मियाजनता समाजवादी पार्टी, नेपालविराटनगर महानगरपालिकावडा अध्यक्ष१७१४५०
रामपती देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालकलैया उपमहानगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)१६१४३९
शिला देवी कुर्मीनजनता समाजवादी पार्टी, नेपालकलैया उपमहानगरपालिकावडा सदस्य (महिला)१६१४३९
चन्‍देश्‍वर प्रसाद यादवजनता समाजवादी पार्टी, नेपालदेवताल गाउँपालिकावडा सदस्य (खुला)१४३६
ओमप्रकाश प्रसाद यादवजनता समाजवादी पार्टी, नेपालकलैया उपमहानगरपालिकावडा सदस्य (खुला)१६१४३२
सुरेन्‍द्र प्रसाद कुश्‍वाहाजनता समाजवादी पार्टी, नेपालदेवताल गाउँपालिकावडा सदस्य (खुला)१४२५
लालबाबु राउत बरैजनता समाजवादी पार्टी, नेपालकालिकामाई गाउँपालिकावडा अध्यक्ष१४१८
बेचन रायजनता समाजवादी पार्टी, नेपालहनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकावडा सदस्य (खुला)१४१४०७
रमेश प्रसाद यादवजनता समाजवादी पार्टी, नेपालबिरगंज महानगरपालिकावडा अध्यक्ष१५१४०१