×

रुपन्देही-५(क)/प्रदेशसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय

नेमकिपा

पद
प्रदेशसभा सदस्य
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४१
प्राप्त मत
१३५
लिङ्ग
पुरुष
उम्मेदवार परिचय