×

रुपन्देही-५/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय

स्वतन्त्र

पद
प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४७
प्राप्त मत
९८
लिङ्ग
पुरुष
उम्मेदवार परिचय