×

प्रतिनिधिसभा

अन्य उम्मेदवार
रामचन्द्र राना
६३७
स्वतन्त्र
प्रेमराज जोशी
५२८
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
डम्मरबहादुर खड्का
२१२
स्वतन्त्र

प्रदेशसभा - १

प्रदेशसभा - २