×

मकवानपुर-१(क)/प्रदेशसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय

हाम्रो नेपाली पार्टी

पद
प्रदेशसभा सदस्य
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
४२
प्राप्त मत
६०२
लिङ्ग
पुरुष
उम्मेदवार परिचय