×

धनकुटा/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय

एकीकृत शक्ति नेपाल

पद
प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर
२९
प्राप्त मत
९५
लिङ्ग
पुरुष
उम्मेदवार परिचय