×

NMB BANK
NIC ASIA

कति छ आज काठमाडौँमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य ? (सूचीसहित)

माघ १०, २०७९

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार काठमाडौंँमा एक किलो अंगुरको औसत मूल्य ३१० रुपैयाँ छ भने हरिया अंगुरको १९३ रुपैयाँ रहेको छ । 

Muktinath Bank

यसैगरी अदुवाको मूल्य प्रतिकिलो ७६, आलु रातोको ३१.२०, आलु रातो भारतीयको २७, काउली स्थानीयको ५५ रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी कागतीको १३०, खुर्सानी सुकेको ४६५, गााजर(तराई) को २० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको समितिले जनाएको छ ।
मूल्यसूची विस्तृतमाः


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

कृषि उपज


Advertisment
Nabil box
Kumari
ईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
अंगुर(कालो)केजीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
अदुवाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अम्बाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
आभोकाडोके.जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३३३.३३
आलु रातोके.जी.रू ३०.००रू ३२.००रू ३१.२०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू २६.००रू २८.००रू २७.००
आलु सेतोके.जी.रू २५.००रू २६.००रू २५.५०
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
उखुप्रति वटारू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
काउली तराईके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४३.३३
काउली स्थानियके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
किनुके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
किविकेजीरू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
केरादर्जनरू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
गाजर(तराई)केजीरू १८.००रू २२.००रू २०.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
गान्टे मूलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू २०.००रू ३०.००रू २५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू २०.००रू ३०.००रू २४.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १४०.००रू १८०.००रू १५७.५०
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७६.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
जिरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
तरुलके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७६.६७
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू ३००.००रू २८६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २६०.००रू ३००.००रू २८६.६७
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २४०.००
निबुवाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
पार्सलेके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
पालूगो सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
पिंडालूके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पुदीनाके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ४१.००रू ४३.००रू ४२.००
प्याज हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
बकूलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
बन्दा(तराई)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
बन्दा(नरिवल)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १८.००
बरेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भिण्डीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मटरकोशाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५७.५०
मूला रातोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २३.००
मेथीको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
रायो सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
रुख कटहरके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
रुख टमाटरकेजीरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
लप्सीके.जी.रू १७०.००रू १८०.००रू १७६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १८०.००रू १९०.००रू १८५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
लसुन हरियोके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सखरखण्डके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
सलगमके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५३.३३
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू १२५.००रू १५०.००रू १३७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ३५.००रू ३३.३३
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
सौफको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
स्कूसके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ३५०.००रू ४५०.००रू ४००.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
स्याउ(झोले)के.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू २०.००रू २५.००रू २३.००

Vianet communication
Laxmi Bank
hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ १७, २०८०

नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेको छ । निगमले ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १५ रुपैयाँ बढाएको हो ।  यससँगै बिहीबारदेखि ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १९१० रुपैयाँ पर्ने भएको छ ।  ...

मंसिर ८, २०८०

काठमाडौँको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य तय गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठुलो (नेपाली)को अधिकतम थोक मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ र गोलभेँडा ठुलो (भारतीय)...

माघ १, २०८०

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार तरुलको अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ तय भएको छ । यस्तै पिँडालुको ७०, सखर खण्डको ८० रुपैय...

मंसिर १४, २०८०

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले शुक्रबार मध्यराति १२ बजेर १ मिनेटदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ तथा डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य ४ रु...

असोज २४, २०८०

बुधबार गोलभेँडा ठुलो (भारतीय) को अधिकतम थोक मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै गोलभेँडा सानो (लोकल) को ४५ रुपैयाँ रहेको छ ।  यसैगरी आलु रातोको ६५, प्याज सुकेको (भारतीय) को ७५, काउली स्थानी...

मंसिर १९, २०८०

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा सानो (टनेल)को अधिकतम थोक मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ रहेको छ भने गोलभेँडा सानो (भारती...

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

बैशाख १२, २०८१

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

बैशाख ६, २०८१

सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...

x